ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง

ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ

นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคริสเตียน อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดมหาสารคาม , รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (ปัจจุบัน) และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดอุบลราชธานี

ดร.ทวี นริสศิริกุล

อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)

ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร

รองศึกษาธิการภาค 4 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 4

144 Moo 7, Donyaihom, Muang District, Nakhonpathom, Thailand 73000, Tel. +66-3438-8555, Fax +66-3427-4500 E-mail: admission@christian.ac.th