ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ ชั้น 8-9 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย
328 ถนนพญาไท (สะพานหัวช้าง) แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร : 02-2146038, 02-2146303-10
E-mail : siamcomplex@christian.ac.th