สำนักบัณฑิตศึกษา

สำนักบัณฑิตศึกษา ชั้น 4 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน 144 หมู่ 7 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

โทรศัพท์ 034-388-555 ต่อ 1401, 1403, 1406
โทรสาร 034-274-500
   
ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ชั้น 8 และชั้น 9 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย(เชิงสะพานหัวช้าง)
เลขที่ 328 ถ.พญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 เปิดทำการ วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น.
โทรศัพท์ 02-2146038, 02-2146303-6
โทรสาร 02-2146039