ศาลาการเปรียญ

 


ภาพศาลาการเปรียญวัดดอนยายหอม
ศาลาการเปรียญวัดดอนยายหอม สร้างแล้วเสร็จ พ.ศ. ๒๔๖๖ มีขนาดกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๒ เมตร เสาไม้มะค่าขนาดโต ๖ กำหลวง


ภาพหน้าบันศาลาการเปรียญวัดดอนยายหอม
หน้าบันศาลาการเปรียญวัดดอนยายหอมเป็นรูปเจ้าชายสิทธัทถะตัดพระเกศาออกผนวช เป็นหน้าบันแบบไม่มีปีกนก เครื่องลำยองมีนาคสะดุ้ง ๓ ครั้ง หางหงษ์เป็นหัวพญานาค ๔ หัว


ภาพระเบียงศาลาการเปรียญวัดดอนยายหอม
ระเบียงเป็นลักษณะลูกกรงเพื่ออากาศถ่ายเทได้สะดวกทำให้เกิดความเย็นสบายและมีความสวยงาม


ภาพฝาเรือนศาลาการเปรียญวัดดอนยายหอม
ฝาเรือนศาลาการเปรียญวัดดอนยายหอมเรียกว่า "ฝาสายบัว"


ภาพโครงสร้างภายในศาลาการเปรียญวัดดอนยายหอม
การก่อสร้างตัวศาลาการเปรียญใช้ไม้เป็นวัดสุหลัก


ภาพรางน้ำเชื่อมต่อหลังคาระหว่างเรือน
รางน้ำเชื่อมต่อหลังคาระหว่างเรือนแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์เทคโนโลยีให้ลงตัวกับลักษณะของตัวเรือนโดยไม่ให้ตัวเรือนเสียความสวยงามแบบไทย


ภาพบันไดด้านข้างของศาลาการเปรียญวัดดอนยายหอม
ภาพแสดงให้เห็นถึงการใช้พื้นที่ระหว่งเรือนให้เกิดประโยชน์โดยการสร้างเป็นบันได


ภาพการเข้าไม้
ภาพพื้นล่างของศาลาการเปรียญวัดดอนยายหอม
พื้นล่างของศาลาการเปรียญวัดดอนยายหอมมีการบูรณะโดยการเทคอนกรีตเพื่อความแข็งแรงและประโยชน์ในการใช้สอยต่างๆ
"center">

ภาพบันไดด้านข้างของศาลาการเปรียญวัดดอนยายหอม
ภาพแสดงให้เห็นถึงการใช้พื้นที่ระหว่งเรือนให้เกิดประโยชน์โดยการสร้างเป็นบันได