พระอุโบสถ

ภาพหน้าบันพระอุโบสถวัดดอนยายหอม
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ แล้วเสร็จ พ.ศ. ๒๔๙๒ สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๔ เมคร สูง ๒๔ เมตร หน้าจั่วรูปทรงภควำเป็นเรือนรัศมี มีลำยอง ๒ ตับ ตับที่ ๑ มีนาคสดุ้ง ๓ ครั้ง ตับที่ ๒ ไม่มีนาคสดุ้ง หน้าบันตรงกลางเป็นพระธรรมจักรประดับด้วยลาย
เครือเถาว์ ชั้นล่างเป็นปูนปั้นพระพุทธเจ้าแสดงธรรม


ภาพพระประธานในพระอุโบสถวัดดอนยายหอม
พระพุทธศรทักษิณานุสรณ์ พระประธานในอุโบสถ หน้าตักกว้าง ๘๕ นิ้ว สูง ๑๑๑ นิ้ว
ฝีมือช่างศิลปประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์กับสุโขทัย
ภาพบานประตูทางเข้าพระอุโบสถวัดดอนยายหอม

ประตูพระอุโบสถวัดดอนยายหอมเขียนภาพลายทองรดน้ำเป็นรูปเทวดา ลายรอบๆเป็นลายเครือเถาว์ เสมือนอยู่ท่ามกลางป่าเขา ด้านล่างเป็นพญานาคภาพบานหน้าต่างพระอุโบสถวัดดอนยายหอม

บานหน้าต่างพระอุโบสถวัดดอนยายหอม ทำด้วยไม้เขียนภาพลายทองลดน้ำเป็นเรื่องราวนิทานชาดกในชาติต่างๆ


ภาพดาวเพดานภายในพระอุโบสถวัดดอนยายหอม
ดาวเพดานภายในพระอุโบสถวัดดอนยายหอมเป็นแบบ ๙ ดอก เป็นดอก ๘ กลีบซ้อนใช้วัสดุอลูมิเนียมทำภายในดอกจะมีหลอดไฟ ประดับมุมค้างคาวแบบวิจิตร
ภาพคันทวยและบัวหัวเสาพระอุโบสถวัดดอนยายหอม

คันทวยเป็นรูปพญานาค บัวหัวเสาย่อมุมสิบสองแบบสองชั้น