หน้าแรก
ติดต่อเรา
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
เว็บบอร์ด
หน้าแรก หลักสูตร » ข่าวและกิจกรรม คณาจารย์และบุคลากร ติดต่อเรา หลักสูตรอื่นๆ » สมัครเรียน »

::: ค้นหาข้อมูล :::

ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
ค้นหาในเว็บไซต์นี้

::: สำนักวิชามัลติมีเดีย  คณะบัญชี ธุรกิจ และมัลติมีเดีย :::

ข่าวและกิจกรรม
คณะบัญชี ธุรกิจและมัลติมีเดีย ได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ International Multidisciplinary Conference "Digital Entrepreneurship in AEC Era" ระหว่างวันที่ 7 - 8 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม 1-204 อาคารบริหาร ... อ่านต่อ

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเยาวชน ระดับอุดมศึกษา (ปีที่ 6) รูปแบบแอนิเมชัน หัวข้อ "We ASEAN" เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ... อ่านต่อ

คณะฯ จัดส่งนักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย เข้าร่วมโครงการประกวด ASEAN Animation Contest 2014 หัวข้อ "Increase Copyright Awareness" และผ่านการคัดเลือก 1 ใน 5 ทีม จากผู้เข้าร่วมทั้งหมด 40 ทีม ... อ่านต่อ

สาขาวิชาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ การประกวดหนังสั้นกรมสรรพากร "หนังสั้น สำนึกยาว" ปี 3 ในหัวข้อ "จิตสำนึกดีกับสรรพากร" เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ณ สำนักบริหารกลาง กรมสรรพากร ... อ่านต่อ

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน เข้ารับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน โครงการประกวดรายการโทรทัศน์สำหรับเยาวชน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ... อ่านต่อ

ดูข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

คุณเป็นคนเยี่ยมชมคนที่ Good Performance tracking counter
ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2557

สมัครเรียนหรือสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติม โทร.034-229-480-97

::: Link ที่น่าสนใจ :::


 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักวิชามัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยคริสเตียน