ยินดีต้อนรับสู่ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ข่าวและกิจกรรม

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง "การบัญชี การภาษีอากร และแนวทางการตรวจสอบบัญชี สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง" ระหว่างวันที่ 14 - 15 กรกฏาคม พ.ศ.2561 ... อ่านต่อ...

สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "การออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์" วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ..ลงทะเบียนออนไลน์ คลิก.. (กำหนดการจัดโครงการ ..คลิก..)

นางสาวมนวไล จารุวัฒนชัย และนางสาววิภาวรรณ ผิวผ่อง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากผลงาน “ตลาดจีนโบราณซากแง้วชลบุรี” ในการประกวดคลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม” ... อ่านต่อ...

นางสาวกานต์พิชชา ชนะหุตานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย คณะสหวิทยาการ ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดโครงงาน “นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ... อ่านต่อ...

นางสาวกานต์พิชชา ชนะหุตานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย คณะสหวิทยาการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดโครงงาน ... อ่านต่อ...

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาและกรรมการนักศึกษาคณะสหวิทยาการ ปีการศึกษา 2561 ... อ่านต่อ...

ศึกษาดูงาน ณ บริษัท สยามไวเนอรี่จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร ... อ่านต่อ...

นักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” การประกวดเขียนเรียงความ ... อ่านต่อ...

การแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ประจำปี 2561... อ่านต่อ...

โครงการ "Season for Giving ... อ่านต่อ...

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การนำส่งงบการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E -Filing)” ... อ่านต่อ...

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวนภัสนันท์ วงศ์ประภาศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ที่ได้รับคัดเลือกรับทุน "กองทุนเต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ" ... อ่านต่อ...

ภาพ “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตเบเกอรี่ขั้นพื้นฐาน และการปฏิบัติงานในโรงแรมแผนกแม่บ้าน”

ภาพการแข่งขัน "TIN Innovation and Healthy Drink Contest 2017"


More ดูทั้งหมด