ยินดีต้อนรับสู่ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ข่าวและกิจกรรม

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาและกรรมการนักศึกษาคณะสหวิทยาการ ปีการศึกษา 2561 ... อ่านต่อ...

ศึกษาดูงาน ณ บริษัท สยามไวเนอรี่จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร ... อ่านต่อ...

นักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” การประกวดเขียนเรียงความ ... อ่านต่อ...

การแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ประจำปี 2561... อ่านต่อ...

โครงการ "Season for Giving ... อ่านต่อ...

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การนำส่งงบการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E -Filing)” ... อ่านต่อ...

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวนภัสนันท์ วงศ์ประภาศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ที่ได้รับคัดเลือกรับทุน "กองทุนเต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ" ... อ่านต่อ...

ภาพ “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตเบเกอรี่ขั้นพื้นฐาน และการปฏิบัติงานในโรงแรมแผนกแม่บ้าน”

ภาพการแข่งขัน "TIN Innovation and Healthy Drink Contest 2017"


More ดูทั้งหมด